Mezinárodně standardizované symboly nebezpečí.

 Tak, abychom se o nebezpečí

domluvili. Na celém světě.

 

    

 

 

 

                 

                                 Obecný symbol nařízení              Dodržujte návod!      Použijte ochranné pomůcky pro ochranu uší.      

 

 

                        

                                Použijte ochranné brýle!             Před použitím uzemněte!          Vytáhněte zástrčku!           Použijte neprůhlednou ochranu očí!                

 

 

                

   Použijte ochranné pomůcky pro ochranu nohou!    Použijte ochranné rukavice!    Použijte ochranný oděv!                                 

 

 

                        

  Omyjte si ruce!                     Použijte zábradlí!                  Použijte ochranný štít!                  Použijte helmu!

 

 

                

      Použijte bezpečnostní vestu!               Použijte roušku!                  Použijte dýchací přístroj!         

 

 

 

                        

    Použijte bezpečnostní pásy!      Použijte svařovací masku!          Použijte zádržný sysém!         Před údržbou odpojte!         

 

 

                

   Použijte prostředek na ochranu pokožky!              Použijte přechod!.             Použijte cestu pro chodce!