Mezinárodně standardizované symboly nebezpečí.

 Tak, abychom se o nebezpečí

domluvili. Na celém světě.

 

    

 

 

 

                 

                    Obecná značka zákazu                    Zákaz kouření          Zákaz manipulace s otevřeným ohněm      

 

 

                                

        Nepovolaným vstup zakázán        Zákaz konzumace vody             Zákaz vstupu kardiakům        Zákaz používání průmyslových vozidel

 

 

                

         Zákaz nošení kovových částí       Nedotýkat se předmětu!                 Nehasit vodou!                    

 

 

                               

            Zákaz těžkých břemen!      Nepoužívejte mobilní telefony!        Nestrkejte ruce do zařízení!     Zákaz vstupu s kovovými implantáty 

 

 

                

     Vyvíjení tlaku na předmět zakázáno!           Zákaz sezení!                   Zákaz chození po povrchu       

 

 

                                

                              Nepoužívat výtah při požáru!                  Zákaz psů!                  Uvolněte vyznačený prostor!     Konzumace potravin i tekutin zakázána.                      

 

 

                        

  Prostor pro chůzi i stání nebezpečný!     Nepoužívat v blízkosti vody!     Nepoužívat nekompletní lešení!            

 

 

                        

Výtah není určen pro přepavu osob!            Nepoužívat rukavice!                Zákaz fotografování!               Zákaz vázání uzlů na laně!           

 

 

                

                   Neměňte nastavení ovládacích prvků!     Nepoužívejte ruční brusku!   Nepoužívat brusný koutoč pro čelní broušení!