Mezinárodně standardizované symboly nebezpečí.

 Tak, abychom se o nebezpečí

domluvili. Na celém světě.

 

    

 

 

 

                 

                                          Pozor, nebezpečí!                Pozor, explozivní materiál!      Pozor! Radioaktivní materiál/ionizující záření       

 

 

                       

               Pozor, Laser!                      Pozor, neionizující záření!                   Pozor, magnetické pole!             Pozor, překážka na podlaze!

 

 

               

   Pozor, snížení úrovně podlahy!             Pozor, nízká teplota.            Pozor! Nebezpečný pro orgnismy.

 

 

 

                        

  Pozor, kluzký povrch!                      Pozor, vysoké napětí!                      Pozor, strážní pes!                 Pozor, průmyslová vozidla!

 

 

                

   Pozor, stropní zátěž!                   Pozor, toxický materiál.                  Pozor, horký povrch!

 

 

 

                        

Pozor, automatické zařízení!               Pozor, drtivý pohyb!                  Pozor, nadzemní překážka!                Pozor, hořlavý materiál!

 

 

                

   Pozor, ostré prvky!                       Pozor, žíravá látka.                      Pozor, drtivý pohyb!

 

 

                        

Pozor, rotující válce!               Pozor, nabíjení akumulátorů!            Pozor, optické záření!                     Pozor, oxidující látka!

 

 

                

             Pozor, tlaková láhev!           Pozor, ruční drcení mezi částmi lisu.   Pozor, rychlý pohyb kusu v lisu!