Symboly, které se používají nejen v Chemii.

 Poukazují na obecná nebezpečí.

Co přesně znamenají?

 

    

 

 

 

                

                     Ne-ionizující záření           Radiační nebezpečí vysoké úrovně       Nebezpečné pro organismy          

 

 

            

     Toxický                              Ionizující záření

 

 

               

            Pozor, nebezpečí!                          Pozor, vysoké napětí!            Pozor, zdroj laserového záření.

 

 

           

              Obecné nebezpečí                Pozor! Chemické nebezpečí