Výstižný obrázek vydá       za tisíc slov.

 Ale pokud jde o bezpečnost, je

dobré znát význam přesně.

 

 

 

 Nový elegantní systém, platný na celém světě.

Na oranžové výstražné symboly můžete klidně zapomenout.

Od roku 2015 se používá globálně-harmonizovaný systém

klasifikace, které zavádí úplně nový styl symbolů.

 

            

              Korozivní/Žíravé                          Plyn pod tlakem              Nebezpečné pro životní prostředí

 

    

Hořlavé                                       Oxidující

 

           

                       Výbušný                                      Toxický                         Vysoká nebezpečnost pro zdraví

 

     

Nebezpečný pro zdraví                    Neznámé účinky