Výstižný obrázek vydá       za tisíc slov.

 Ale pokud jde o bezpečnost, je

dobré znát význam přesně.

 

    

 

 

 Původní systém = Dobře známé symboly

Pokud mluvíme o symbolech nebezpečnosti, každý si asi vybaví

černé symboly na oranžovém pozadí. Stále jsou v paměti, stále se

používají. Avšak jsou mimo hru. Přesto se podíváme na jejich významy.

 

        

Zdraví škodlivý/dráždivý                   Toxický                            Hořlavý           

 

   

            Oxidující                   Nebezpečný pro ŽP

 

   

    Žíravý                            Výbušný