Koncentrujte se na to podstatné.

Online lekce z KhanAcademy Vás o

drahocenný čas neokrádají.

 

 

O co jde?

Khan Academy je nezisková organizace s misí měnit vzdělávání k lepšímu

nabídkou vysoce kvalitní výuky komukoli, kdekoli.

 

 Začněte výběrem oboru..

S KhanAcademy můžete projít celou chemii. Abychom Vám zjednodušili život,

vypíchli jsme oblasti chemie, na které autoři lekcí mysleli.

 

   1  Atom, sloučeniny a ionty  Prostudovat oblast
   2  Chemické reakce a stechiometrie  Prostudovat oblast
   3  Elektronová struktura atomu  Prostudovat oblast
   4  Periodický systém  Prostudovat oblast
   5  Chemická vazba  Prostudovat oblast
   6  Plyny  Prostudovat oblast
   7  Skupenství a intermolekulární síly  Prostudovat oblast
   8  Chemická rovnováha  Prostudovat oblast
   9  Kyseliny a báze  Prostudovat oblast
  10  Pufry, titrace a součin rozpustnosti  Prostudovat oblast
  11  Termodynamika  Prostudovat oblast
  12  Redoxní reakce a elektrochemie  Prostudovat oblast
  13  Kinetika  Prostudovat oblast
  14  Jaderná chemie a radioaktivita  Prostudovat oblast
  15  Exkurze do profesionální chemie  Prostudovat oblast