Zapomeňte na učebnice. Učte se videem.

 All in 46 s Vámi prolétne celou chemii.

Ve 46 videích.

 

 

    1 Crash course chemistry: Jádro Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
    2 Crash course chemistry: Převody jednotek
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
    3 Crash course chemistry: Základní zákony chemie
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
    4 Crash course chemistry: Periodická tabulka prvků
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
    5 Crash course chemistry: Elektron Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
    6 Crash course chemistry: Stechiometrie Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
    7 Crash course chemistry: Voda a rozpouštědla
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
    8 Crash course chemistry: Acidobazické reakce
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
    9 Crash course chemistry: Srážecí reakce
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   10    Crash course chemistry: Redoxní reakce
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   11 Crash course chemistry: Jak mluví chemici?
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   12 Crash course chemistry: Zákon ideálního plynu
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   13 Crash course chemistry: Zákon ideálního plynu II
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   14 Crash course chemistry: Reálné plyny
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   15 Crash course chemistry: Parciální tlak a tlak par
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   16 Crash course chemistry: Chování plynů
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   17 Crash course chemistry: Energie a Chemie
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   18 Crash course chemistry: Entalpie Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   19 Crash course chemistry: Kalorimetrie Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   20 Crash course chemistry: Entropie Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   21 Crash course chemistry: Laboratoř a bezpečnost
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   22 Crash course chemistry: Typy chemických vazeb
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   23 Crash course chemistry: Polární a nepolární molekuly
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   24 Crash course chemistry: Vazebné modely a Lewisova teorie
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   25 Crash course chemistry: Orbitaly Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   26 Crash course chemistry: Kapaliny Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   27 Crash course chemistry: Roztoky Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   28 Crash course chemistry: Rovnováha Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   29 Crash course chemistry: Rovnovážné reakce
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   30 Crash course chemistry: pH a pOH
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   31 Crash course chemistry: Pufry Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   32 Crash course chemistry: Kinetika Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   33 Crash course chemistry: Pevné látky
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   34 Crash course chemistry: Pevné látky II
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   35 Crash course chemistry: Silikáty Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   36 Crash course chemistry: Elektrochemie Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   37 Crash course chemistry: Historie výzkumu atomu
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   38 Crash course chemistry: Jaderná chemie
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   39 Crash course chemistry: Jaderná chemie II: Fůze a štěpení
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   40 Crash course chemistry: Alkany Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   41 Crash course chemistry: Alkeny a Alkyny
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   42 Crash course chemistry: Aromatické a cyklické sloučeniny
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   43 Crash course chemistry: Deriváty uhlovodíků
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   44 Crash course chemistry: Názvosloví Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   45 Crash course chemistry: Polymery Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.
   46 Crash course chemistry: Koloběh uhlíku
Přejít na video     Překlad a doplňkový materiál zatím není k dispozici.