Dobré cizojazyčné texty mají pouze jednu nevýhodu. Jazyk.

„Žena krásná a věrná je tak vzácná jako dokonalý

překlad poezie. Překlad obvykle není pěkný,

je-li věrný, a není věrný, je-li pěkný.“

 

 

 

 

 

Unikátní číslo stáže: T1-Aj

Název stáže:  Zajímavé články v angličtině? Pojďte je přeložit.

Bližší specifikace pracovní náplně stážisty: Překládání zajímavých článků, souvisejících s vědou, z anglického jazyka do českého. Články budou zveřejněny jménem autora na webových stránkách projektu v příslušné sekci.

Příklad pracovní náplně stážisty: Stážista si vybere z námi připraveného seznamu článků v anglickém jazyce tolik článků, kolik bude chtít, a přeloží je tak, aby bylo možné článek zveřejnit pro koncové české uživatele.

Další informace ke stáži: Stáž může absolvovat více zájemců ve shodném časovém období.

 ---

Unikátní číslo stáže: T2-Aj

Název stáže:  Zajímavé články v angličtině? Pojďte je přeložit. (II)

Bližší specifikace pracovní náplně stážisty: Překládání zajímavých článků, souvisejících s vědou, z anglického jazyka do českého. Články budou zveřejněny jménem autora na webových stránkách projektu v příslušné sekci.

Příklad pracovní náplně stážisty: Vyhledávání zajímavých článků o vědě v angličtině (mělo by jít o popularizační články) a překlad do českého jazyka do takové podoby, aby bylo možné článek zveřejnit.

Další informace ke stáži: Stáž může absolvovat více zájemců ve shodném časovém období.

 ---

Unikátní číslo stáže: T3-Aj

Název stáže:  Zajímavé články v angličtině? Zkuste si hrubý překlad.

Bližší specifikace pracovní náplně stážisty: Nastínění překladu zajímavých článků, souvisejících s vědou, z anglického jazyka do českého. Základní překlad bude předán dalším stážistům, kteří článku dodají výslednou podobu tak, aby bylo možné článek zveřejnit na webových stránkách. Uvedeni budou oba autoři.

Příklad pracovní náplně stážisty: Stážista si vybere z námi připraveného seznamu článků v anglickém jazyce tolik článků, kolik bude chtít, a přeloží je do českého jazyka. Jedná se pouze o převod informace z Aj do Čj, o stylistiku a konečnou podobu článku se postarají další stážisté.

Další informace ke stáži: Stáž může absolvovat více zájemců ve shodném časovém období.

 ---

Unikátní číslo stáže: T4-Aj

Název stáže:  Zajímavé články v angličtině? Zkuste si hrubý překlad (II).

Bližší specifikace pracovní náplně stážisty: Nastínění překladu zajímavých článků, souvisejících s vědou, z anglického jazyka do českého. Základní překlad bude předán dalším stážistům, kteří článku dodají výslednou podobu tak, aby bylo možné článek zveřejnit na webových stránkách. Uvedeni budou oba autoři.

Příklad pracovní náplně stážisty: Vyhledávání zajímavých článků o vědě v angličtině (mělo by jít o popularizační články) a překlad do českého jazyka. Jedná se pouze o převod informace z Aj do Čj, o stylistiku a konečnou podobu článku se postarají další stážisté.

Další informace ke stáži: Stáž může absolvovat více zájemců ve shodném časovém období.

 ---

Unikátní číslo stáže: T5-Aj

Název stáže:  Experimenty v angličtině? Převádíme je do češtiny (I).

Bližší specifikace pracovní náplně stážisty: Překládání návodů na zajímavé chemické experimenty

Příklad pracovní náplně stážisty: Vyhledávání zajímavých článků o vědě v angličtině (mělo by jít o popularizační články) a překlad do českého jazyka. Jedná se pouze o převod informace z Aj do Čj, o stylistiku a konečnou podobu článku se postarají další stážisté.

Další informace ke stáži: Stáž může absolvovat více zájemců ve shodném časovém období.

 ---

Unikátní číslo stáže: T6-Aj

Název stáže:  Experimenty v angličtině? Převádíme je do češtiny.

Bližší specifikace pracovní náplně stážisty: Nastínění překladu zajímavých článků, souvisejících s vědou, z anglického jazyka do českého. Základní překlad bude předán dalším stážistům, kteří článku dodají výslednou podobu tak, aby bylo možné článek zveřejnit na webových stránkách. Uvedeni budou oba autoři.

Příklad pracovní náplně stážisty: Vyhledávání zajímavých článků o vědě v angličtině (mělo by jít o popularizační články) a překlad do českého jazyka. Jedná se pouze o převod informace z Aj do Čj, o stylistiku a konečnou podobu článku se postarají další stážisté.

Další informace ke stáži: Stáž může absolvovat více zájemců ve shodném časovém období.