Nabízíme Vám desítky       různých stáží.

 

Získat takovou stáž není složité, ani náročné.

A věříme, že pro Vás bude cennou zkušeností.

 

 

 

 

 

Jak získat stáž?

Je to jednoduché. Nejprve si vyberte stáž, o kterou máte zájem.

Její unikátní číslo společně s motivačním dopisem nám pak

zašlete na email portal.chemie@gmail.com.