Jsou soutěže, u kterých potřebujete i něco navíc.

 

Takové soutěže jsou mnohdy zábavnější,

než čistě chemické soutěže.

 

Deutsch für helle Köpfe

Deutsch für helle Köpfe aneb Němčina pro bystré hlavy spojuje přírodní vědy s němčinou. Každý soutěžící popíše

svůj soutěžní projekt a odešle organizátorům. Ti vyberou nejlepší projekty, jejichž autory pozvou do finále, jež se

koná v budově institutu. Ve finále soutěžící popisují své projekty odborné porotě.

 

Středoškolská odborná činnost

Soutěž, známá také pod zkratkou SOČ, je soutěží pro talentované středoškoláky. Soutěží se v 18 vědních

oborech v řešení odborných problémů. Soutěžící zpracuje řešený problém, vlastní soutěž probíhá

formou přehlídek, na kterých každý svoji práci obhajuje.

 

České hlavičky

Soutěž jednotlivých projektů studentů středních škol. Práci lze přihlásit i do více než jedné kategorie,

porota následně v každé kategorii vybere tu nejlepší práci a vítěze ocení. 

 

N-Trophy

Soutěž, přírodovědně zaměřená, která se točí kolem slov experiment a výzkum. Soutěží se v tříčlenných

týmech, složených z řad středoškoláků. Důležitou součástí je také schopnost prezentace výsledků.

 

Věda je Zábava

Soutěž, určená školním kolektivům středních škol. Hlavní myšlenkou je nutnost spolupráce ve vědě.

Každý tým si vybere podtéma své práce, hlavní téma je učeno centrálně pro každý ročník soutěže.

 

Expo science AMAVET

Jedná se o soutěž vědeckých a technických projektů pro středoškoláky .